زمانی که بخواهیم دریافت خواهیم کرد
پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم
یکی از اسرار دریافت پاسخ دعا ، آمادگی برای دریافت آن است. افراد بسیاری وجود دارند که می طلبند اما هرگز نمی یابند. آیه ای در کلام خداوند وجود دارد که دربارۀ اصول دریافت پاسخ از خداوند سخن می گوید. عیسی دربارۀ درخواست از خداوند چنین می گوید
“پس به شما می گویم هر آنچه در دعا در خواست کنید ایمان داشته باشید که آن را یافته اید و از آن شما خواهد بود ” ( مرقس 24:11
در ترجمۀ تحت الفظی چنین می گوید : ” یقین بدارید که آن را یافته اید ” این ترجمه ترجمه ای است واژه به واژه. زمانی که ما دعا می کنیم و چیزی را می طلبیم آن را یافته ایم. اگر شما به این صورت دعا کنید ایمان داشته باشید آن را یافته اید و آنچه طلب کرده اید را خواهید داشت. دقت کنید که یافتن همان داشتن نیست. یافتن پاسخ دعا یعنی قرار گرفتن در حالتی که بتوانید آن را دریافت کنید. یافتن حالتی است که شما پس از دعا کردن در آن قرار می گیرید و دریافت پاسخ یعنی تجربۀ بدست آوردن پاسخ دعایتان. به عنوان مثال شما یک نیاز مالی دارید دعا می کنید و با خداوند ارتباط ایجاد می کنید و می گوئید تا سه شنبه 1500 دلار احتیاج دارم و سپس می گوئید : خداوندا شکرت . شما آن را یافته اید. هیچ چیز در شرایط شما تغییر نکرده است اما در هر صورت اگر شما آن را دریافت نموده اید و آن را خواهید داشت
خداوندا تو را شکر می کنم که مرا کاملا می شناسی. اعلام می کنم که من در زمان دعا آنچه خواسته ام را دریافت می کنم. زیرا یافتن یعنی پذیرش دریافت آن چیز. پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین