ایمانداران حقیقی
من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام
” چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است .” ( مزامیر 107 : 2
( تاکیدها اضافه شده است
موضوع این آیه از کلام در رابطه با کاری است که خون عیسی برای ما به عنوان ایماندار انجام می دهد. بیائید به این آیه در افسسیان نگاه کنیم
” در او، ما به ‌واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود، ” ( افسسیان 1 : 7
قبل از هر موضوعی دقت کنید که برای دریافت این برکات باید در مسیح باشیم یعنی ما باید ایمانداران حقیقی در مسیح باشیم. وقتی که ما در مسیح هستیم اولین چیزی که نصیب ما می شود فدیه شدن بوسیله خون او است.فدیه از لحاظ لغوی به معنای باز خریده شدن یا بهای آزادی چیزی را پرداخت نمودن است. ما قبلاً در دستان شیطان و متعلق به او بودیم اما عیسی بهای باز خرید ما را بوسیله خون خود بر صلیب پرداخت نمود تا بتواند ما را از شیطان باز پس گیرد
خداوندا بخاطر خون عیسی تو را شکر می کنم . اعلام می کنم که با خون عیسی فدیه داده شده و باز خرید شده ام و ایمانداری حقیقی در مسیح هستم . من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام.آمین