تا به آخر
بیائید با استقامت در مسابقه بدویم
یکی از موضوعاتی که در کتاب عبرانیان دائماً هشدار داده می شود خطر بازگشت از ایمان است. پنج متن مشخص در عبرانیان وجود دارد که به ما در باره خطر بازگشت هشدار می دهد. این ها برخی از جدی ترین آیات کتاب مقدس هستند. یکی از واژه های کلیدی که در عبرانیان بر آن تاکید می شود واژۀ استقامت است
” آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید و کاهل نباشید بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده ها می شوند . ” ( عبرانیان 6 : 11 – 12
ایمان و شکیبائی. برخی از افراد به شما خواهند گفت که ایمان تنها چیزی است که شما برای رسیدن به وعده های خداوند به آن احتیاج دارید. این درست نیست . شما به ایمان و شکیبائی نیاز دارید. به هر دوی آنها نیاز دارید و نویسنده عبرانیان چنین ادامه می دهد
” پس این آزادگی خود را ترک مگوئید زیرا پاداشی عظیم در پی خواهد داشت . چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رساندید وعده را بیابید. ” ( عبرانیان 10 : 35 – 36
در این جا واژه اطمینان به معنای این است که شما آزادی بیان دارید. شما می توانید با جسارت در باره عیسی سخن بگوئید. درباره آنچه او برای شما آنجام داده است و آنچه انجام خواهد داد. شما اراده خداوند را انجام داده اید اما هنوز وعده ها را دریافت ننموده اید شما به چه چیزی نیاز دارید؟ استقامت. شما باید از زمانی که اراده خداوند را انجام می دهید و در انتظار وعده هستید تا زمانی که در واقع آن وعده را دریافت می کنید مداومت نشان دهید. برخی از مردم اراده خداوند را انجام می دهند و وعده را می طلبند اما مداومت نشان نمی دهند و سپس می گویند که نتیجه ای نداشت. بله این امر بدون مداومت نتیجه نمی دهد. بنابراین شما به ایمان و شکیبائی نیاز دارید
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی که خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم که تا به انتها با ایمان صبر خواهم کرد و در انجام اراده خداوند برای دریافت وعده هایش مداومت نشان خواهم داد. زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم.آمین