تصمیم خداوند
عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم
" اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد چون جان خود را قربانی گناه ساخت نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید . " ( اشعیا 53 : 10
در ترجمه انگلیسی واژه اراده کردن یا تصمیم گرفتن به کلمهPleased یعنی خشنود شدن ترجمه شده است.اما هیچ اشتباهی در این ترجمه وجود ندارد زیرا معنی واژه خشنودی در زبان انگلیسی آنچه امروز از آن استفاده می شود نیست.این آیه چنین می گوید: " این تصمیم خداوند است و هدفی است که خداوند مقرر فرموده است. " در انگلستان زمانی که مجرمین توسط قاضی به حبس ابد محکوم می شوند حبس او به خاطر خشنودی ملکه است. اما این بدان معنا نیست که ملکه از حبس آن مجرم خشنود و خوشحال می شود بدان معنا است که او محکومیت این مجرم را امری الزامی می داند. از لحاظ تاریخی این عبارت به زمان الیزابت در انگلستان بر می گردد. بنابراین وقتی در کلام خدا به زبان انگلیسی می خوانیم که این امر باعث خشنودی خداوند بود این به آن معنا نیست که این امر باعث خشنودی خداوند می شد بلکه به این معنا است که این تصمیم خداوند است که مقرر فرموده و چنین صلاح دیده که مصلوب شدن عیسی امری الزامی است زبان عبری چنان قوی است که ترجمه صحیح و واژه به واژه آن در زبان دیگری ممکن نیست. دو خطی که در آیات بالا وجود دارند در زبان عبری توسط چهار کلمه بیان شده اند جایی که در کلام خدا آمده : " اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد چون جان خود را قربانی گناه ساخت . " ( اشعیا 53 :10 ) بهترین ترجمه ای که توانستم برای این قسمت بیابم این است که خداوند اجازه داد تا او بیمار شود یا با ضربه زدن به او وی را مبتلا و بیمار ساخت. واژه هایی که به کلمه مبتلا ترجمه شده در میکا 6 : 13 نیز دیده می شوند. خداوند با افراد سرکش و نافرمان اسرائیل صحبت می کند و چنین می گوید: " پس من نیز به ضربه ای تو را مجروح می سازم تا به سبب گناهانت تو را هلاک کنم. " ( میکا 6 : 13 ) در اینجا نیز به کلمه مضروب و مبتلا در ترجمه فارسی قدیم اشاره شده است
خداوندم عیسی از تو برای کاری که بر صلیب انجام دادی تشکر می کنم. اعلام می کنم که خداوند اجازه داد که بیماری بر عیسی وارد شود و او به خاطر گناهان من گناه شد تا من بتوانم به خاطر عدالت او عادل محسوب گردم. آمین