Posts tagged with ‘آزادی،محبت، شریعت،کتاب،عیسی’

2 Items

نان روزانه 10 آگوست 2020,آنچه ما را نزد پدر می آورد

by admin

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم . عیسی گفت : ” من راه ، راستی و حیات هستم. ” ( یوحنا 6:14 ) این آیه را معمولاً نقل قول می کنیم زیرا آیۀ مورد علاقه ما برای بشارت است. اما با این وجود بسیار کم پیش می آید که لحظه ای در […]

نان روزانه 10 سپتامبر 2017،آزادی برای محبت کردن

by admin

آزادی برای محبت کردن همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است “اما آن که در شریعت کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته آن را از نظر دور نمی دارد و شنوندۀ فراموشکار نیست بلکه به جای آورنده است او در عمل خویش خجسته خواهد بود ” ( یعقوب 1 […]