Posts tagged with ‘اراده ی خداوند ، مقدسر،پدران زمینی’

1 Item

نان روزانه 25جولای 2020،اراده ی خداوند برای ما

by admin

اراده ی خداوند برای ما من مقدس هستم ” به علاوه همه ما پدران زمینی داشتیم که تأدیب مان می کردند و ما به آنها احترام می گذاشتیم حال چقدر باید بیشتر باید پدر روح های مان را اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم . پدران ما کوتاه زمانی بنا بر صلاح دید خود ما […]