Posts tagged with ‘ارادۀ خداوند’

1 Item

نان روزانه 14 آگوست 2020,انجام ارادۀ خداوند

by admin

انجام ارادۀ خداوند من در عیسی کامل گشته ام. چرا ما اینجا بر زمین هستیم ؟ ما بر زمینیم نه به خاطر این که ارادۀ خود را انجام دهیم بلکه به خاطر این که ارادۀ مسیح را انجام دهیم و مسئولانه اراده فرستاده خود را به جا آوریم. پولس در کولسیان 9:1 می نویسد : […]