Posts tagged with ‘اطاعت،عید،اسرائیلی،خون افراد’

1 Item

نان روزانه 3 ژانویه 2020،در اطاعت قدم بردارید

by admin

در اطاعت قدم بردارید کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم درعید فصح خون بره ها در تشت ها جمع آوری می شد. زمانی که خون از درون تشت ها بر سر در و قائمه در منازل اسرائیلی […]