Posts tagged with ‘اعترافات صحیح،دعا،خداوند،عیسی’

1 Item

نان روزانه 23 اکتبر 2016،اعترافات صحیح

by admin

اعترافات صحیح بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم اعتراف را می توانم از طریق مثالی که در کتاب ” از هیچ شرارتی نترسید ” نوشته ناتان شارانسکی بهتر توضیح دهم. شارانسکی یک یهودی بود که در خواست پناهندگیش رد شده بود. شارانسکی مسیحی نبود اما با این وجود KGB (پلیس مخفی شوروی ) او […]