Posts tagged with ‘اعتراف ایمان،خداوند،مسیحیان،زندگی’

2 Items

نان روزانه 18مارس 2020،اعتراف ایمان

by admin

اعتراف ایمان من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ خداوند بر من آشکار ساخته که اگر مسیحیان به گذشته خود نگاه کنند خواهند دید که اعلام های منفی بسیاری بر زندگی خود نموده اند. ممکن است در […]

نان روزانه 25 فوریه 2020،اعتراف خود را تکرار کنید

by admin

اعتراف خود را تکرار کنید شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است اولین باری که این اعلام را بکنیم شیطان به ما می خندد اما ما باید اعتراف خود […]