Posts tagged with ‘انتقالی پر ثمر،شکی،دستان شیطان’

1 Item

نان روزانه 10 ژانویه 2017،انتقالی پر ثمر

by admin

انتقالی پر ثمر من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام ” چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است .” ( مزامیر 107 : 2 برخی از مردم ممکن است بدانند که از دست شیطان رهایی یافته اند و برخی هم ندانند. اما […]