Posts tagged with ‘ایمانداران حقیقی،نجات،خون عیسی’

1 Item

نان روزانه 8 ژانویه 2020،ایمانداران حقیقی

by admin

ایمانداران حقیقی من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام ” چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است .” ( مزامیر 107 : 2 ( تاکیدها اضافه شده است موضوع این آیه از کلام در رابطه با کاری است که خون عیسی برای […]