Posts tagged with ‘بره،قرنتیان،مصلوب،مسیح’

1 Item

نان روزانه 5 ژانویه 2020،بر بره توکل کنید

by admin

بر بره توکل کنید کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم در اول قرنتیان 5 : 7 پولس فصح عهد عتیق را با مصلوب شدن عیسی مرتبط می داند ” زیرا مسیح بره پسخ ما قربانی شده است […]