Posts tagged with ‘بره بی عیب،فدیه،محکومیت گناه’

1 Item

نان روزانه 9 ژانویه 2020،بره بی عیب

by admin

بره بی عیب من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام ما از راه های گذشته خود که شیطانی و غیر الهی بودند فدیه داده شده یا باز خرید شده ایم و از دست شیطان ، محکومیت گناه و از بی پناه بودن در مقابل جملات آن غارتگر نجات […]