Posts tagged with ‘برکت در همه چیز،عیسی،لعن شد’

1 Item

نان روزانه 3 می 2020،برکت در همه چیز

by admin

برکت در همه چیز عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم از شما می خواهم که بار دیگر غلاطیان 3 :13 – 14 را بخوانید. زیرا می خواهم به خوبی کلمات این آیه در وجودتان نهادینه شود ” مسیح به‌جای ما لعن شد و این‌گونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، […]