Posts tagged with ‘بهترین خانواده در جهان’

1 Item

نان روزانه 30 آگوست 2020,بهترین خانواده در جهان

by admin

بهترین خانواده در جهان پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم . گاهی ما با خانواده های فیزیکی خود مشکلاتی داریم که هرگز حل نمی شود. اگر هیچ یک از دوستان تان شما را نخواهند مهم نیست حتی اگر هیچ کس شما را دوست نداشته […]