Posts tagged with ‘تقدیم جان خود، خون بره،کلام شهادت’

1 Item

نان روزانه 16 مارس 2020،تقدیم جان خود

by admin

تقدیم جان خود من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ برای اینکه به طور کامل از تمام برکاتی که در خون عیسی نهفته است بهره مند شویم باید بدانیم چگونه آن را در زندگی مان به کار […]