Posts tagged with ‘ثمره ای روحانی،روح،پرستش’

1 Item

نان روزانه 7 جولای 2020،ثمره ای روحانی

by admin

ثمره ای روحانی با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم پرستش عملی است که از طریق آن ما با خداوند ارتباط ایجاد کرده و با او یک روح می شویم. برای همین است که پرستش بالا ترین فعالیتی است که وجود بشر می تواند آن را انجام دهد. زمانی که ما مجدداً در […]