Posts tagged with ‘جاری شدن روح خداوند،چراغ’

1 Item

نان روزانه 8 جولای 2020،جاری شدن روح خداوند

by admin

جاری شدن روح خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم ” روح آدمی چراغ خداوند است که اعماق وجود او را می کاود . ” ( امثال 20 : 27 به خاطر دارید که گفتیم وقتی روح انسان به سوی خداوند بازگشته و با او یکی می شود ، روح القدس آمده […]