Posts tagged with ‘حد محبت او،خون قربانی’

1 Item

نان روزانه 7 ژانویه 2020،حد محبت او

by admin

حد محبت او کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم در روز کفاره خون قربانی باید هفت بار پیش روی جایگاه کفاره در حضور خداوند پاشیده می شد. (لاویان 16 : 14 را مطالعه کنید.) می بینیم که […]