Posts tagged with ‘حقیقت و اطاعت،مشارکت با دیگران’

1 Item

نان روزانه 26 ژانویه 2020،حقیقت و اطاعت

by admin

حقیقت و اطاعت خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد مشارکت با دیگران اولین آزمونی است که مشخص می کند آیا ما در نور سالک هستیم یا خیر. اگر ما از مشارکت با ایمانداران دیگر و از مشارکت با خداوند لذت نمی بریم پس در نور نیستیم و […]