Posts tagged with ‘خداوند،مزامیر، داود’

1 Item

نان روزانه 3 سپتامبر 2020،خداوند مرا کاملاً می شناسد

by admin

خداوند مرا کاملاً می شناسد پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم خداوند هر کدام از ما را کاملاً می شناسد شناخت او از ما بسیار فراتر از تعداد موهای سر ما است. ( متی 30:10 را مطالعه کنید ) در این متن زیبا از مزامیر، داود مزمور خود […]