Posts tagged with ‘خون،نتیجه ارزشمندی ،ایماندارن’

1 Item

نان روزانه 27 ژانویه 2020،خون سخن می گوید

by admin

خون سخن می گوید خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد خون عیسی برای ما نتیجه ارزشمندی دیگری تدارک دیده است که بسیاری از ایماندارن از آن بی خبرند. در عبرانیان 12 : 22 و 24 چنین آمده است : ” بلکه به کوه صهیون نزدیک آمده اید […]