Posts tagged with ‘دریافت،پدر،دعا،افراد،کلام خداوند’

1 Item

نان روزانه 8 سپتامبر 2017،زمانی که بخواهیم دریافت خواهیم کرد

by admin

زمانی که بخواهیم دریافت خواهیم کرد پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم یکی از اسرار دریافت پاسخ دعا ، آمادگی برای دریافت آن است. افراد بسیاری وجود دارند که می طلبند اما هرگز نمی یابند. آیه ای در کلام خداوند وجود دارد که دربارۀ اصول دریافت پاسخ از […]