Posts tagged with ‘در ،درب و شبان،مسیح’

1 Item

نان روزانه 8 آگوست 2020, درب و شبان

by admin

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم عیسی گفت :” من در هستم . ” ( یوحنا 9:10 ) دو آیه پس از آن او می گوید : ” من شبان نیکو هستم . ” ( آیۀ 11) آیا تا کنون فکر کرده اید که چگونه او هم درب است و هم شبان؟ […]