Posts tagged with ‘دعا،خداوند،یعقوب،حضور خداوند’

1 Item

نان روزانه 2 نوامبر 2020،مراقب انگیزه های مان باشیم

by admin

مراقب انگیزه های مان باشیم بیاید به تخت فیض نزدیک شویم ما به تخت فیض خداوند به جهت دعا برای نیازهای خاصی نزدیک می شویم. بیائید به یکی از شرایط مهم برای نزدیک شدن به او یعنی انگیزه هایمان نگاه کنیم. خداوند هر انگیزه ای را مورد تفتیش قرار می دهد. او از انگیزۀ تمامی […]