Posts tagged with ‘راهی،زنده و تازه،قدس الاقداس’

1 Item

نان روزانه 13 نوامبر 2020،از طریق راهی زنده و تازه

by admin

از طریق راهی زنده و تازه بیائید به مکان اقدس وارد شویم صندوق عهد در قدس الاقداس بر اساس طرح خداوند قرار داده شده بود. جعبه ای که از چوب اقاقیا ساخته و با طلا پوشیده شده بود تخت رحمت یا همان مکان شفاعت نام داشت و درون آن دو لوح سنگی ده فرمان وجود […]