Posts tagged with ‘رفتار صحیح،فرد،برادر،خواهر،بدن مسیح’

1 Item

نان روزانه 21جولای 2020،رفتار صحیح با یکدیگر

by admin

رفتار صحیح با یکدیگر من عضو بدن مسیح هستم دنیا پر از افرد مختلفی است. ممکن است به ظاهر یک فردی نگاه کرده و بگوئید زیاد علاقه ای به او ندارید و حتی ممکن است در آینه نگاه کنید و همان چیز را دربارۀ خود بگوئید اما ما باید به برادران و خواهران خود در […]