Posts tagged with ‘رهایی،لعنت’

1 Item

رهایی از لعنت – قسمت اول

by admin

تعریف لعنت چیست ؟ علائم وجود یک لعنت کدامند ؟ این ها موضوعاتی است که درک پرینس در این ویدئو به تشریح آن ها می پردازد