Posts tagged with ‘رهایی از لعنت،نجاتی ،مسیح’

2 Items

نان روزانه 1 می 2020،رهایی از لعنت

by admin

رهایی از لعنت عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم بیائید طبیعت و عظمت نجاتی که از طریق مسیح شامل حال ما شده را در نظر بگیریم . آیات امروز ما از غلاطیان 3 : 13 و 14 هستند ” مسیح به‌جای ما لعن شد و این ‌گونه ما را از لعنت […]

نان روزانه 8 آوریل 2020،رهایی از لعنت

by admin

رهایی از لعنت عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم زمانی که ما می خواهیم از لعنتی آزاد شویم اول باید هر گناهی که خود ما و یا گذشتگان مان مرتکب شده اند را اعتراف کرده و به حضور خداوند بیاوریم. زیرا ممکن است گناهان گذشتگان ما باشد که تأثیرش بر زندگی ما به عنوان […]