Posts tagged with ‘روح القدس،روش،شرایط و موقعیتی’

1 Item

نان روزانه 12 آگوست 2019،دسترسی به روح القدس

by admin

دسترسی به روح القدس از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم ما بجز روح القدس روش دیگری برای دسترسی به خداوند نداریم. زیرا در الوهیت قانونی وجود دارد. کسی که به عنوان نماینده فرستاده می شود باید محترم شمرده شود تا فرد بتواند به الوهیت دسترسی داشته باشد. بنابراین وقتی که پدر پسر […]