Posts tagged with ‘روح القدسی،بدن من،فدیه ،روز پنطیکاست’

1 Item

نان روزانه 20 سپتامبر 2020،رفتن به سوی پنطیکاست

by admin

رفتن به سوی پنطیکاست من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم “و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم ” ( رومیان 16:8 اجازه دهید به یک حقیقت ساده و تاریخی اشاره کنم. به یک نتیجه گیری که بسیاری […]