Posts tagged with ‘روح خود’

1 Item

نان روزانه 2 آگوست, فرزندان و وارثان

by admin

من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام  رومیان 8 : 15 – 17 در این باره به مسیحیان می نویسد که از طریق ایمان شان به عیسی چه امکاناتی در اختیار آن ها قرار می گیرد . ” چرا که شما روح بندگی را نیافتید تا باز ترسان باشید بلکه روح […]