Posts tagged with ‘روش کار رومیان، شگفت انگیز’

1 Item

نان روزانه 20 آوریل 2020،روش کار رومیان

by admin

روش کار رومیان عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم اکنون بیائید به روش کاری که در رومیان باب 6 ذکر شده نگاه بیاندازیم. وقتی به روش کار رومیان فکر می کنم بیشتر یاد کتابهای آشپزی می افتم. اگر ما مسیحیان از کتاب مقدس به عنوان […]