Posts tagged with ‘شرم و خجالت،عیسی،باغ جتسیمانی’

1 Item

نان روزانه 15 می 2018،خنثی نمودن شرم و خجالت

by admin

خنثی نمودن شرم و خجالت عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم این خلاصه ای از دستگیری عیسی در باغ جتسیمانی است. پیلاتس مسیح را به سربازان تحویل داد تا او را اعدام کنند ” سربازانِ پیلاتُس، عیسی را به صحن کاخِ والی بردند و همۀ گروه سربازان گرد […]