Posts tagged with ‘شفا از طریق بخشش،عیسی’

1 Item

نان روزانه 5 آوریل 2020،شفا از طریق بخشش

by admin

شفا از طریق بخشش عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم ” خوشا به حال آن که خداوند جرمی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشد. ” ( مزامیر 32: 2 ) برای دریافت بخشش ما باید کاملا با خداوند صادق باشیم و هیچ چیز را نپوشانده و گناهان خود را توجیه نکنیم و […]