Posts tagged with ‘فرزندان و وارثان،رومیان،روح ، عیسی’

1 Item

نان روزانه 2 آگوست 2019،فرزندان و وارثان

by admin

فرزندان و وارثان من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام رومیان 8 : 15 – 17 در این باره به مسیحیان می نویسد که از طریق ایمان شان به عیسی چه امکاناتی در اختیار آن ها قرار می گیرد ” چرا که شما روح بندگی را نیافتید تا باز ترسان باشید […]