Posts tagged with ‘مجدداً اعلام کنید،قوتی،خداوند،کلام خدا’

1 Item

نان روزانه 20 فوریه 2020،مجدداً اعلام کنید.

by admin

مجدداً اعلام کنید شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است زمانی که برای اولین بار شروع به چنین اعلام هایی نمودم را به یاد می آورم. چنین فکر می […]