Posts tagged with ‘مراقبت از هیکل،کلام خدا،روحی’

1 Item

نان روزانه 2 مارس 2020،مراقبت از هیکل

by admin

مراقبت از هیکل بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است کلام خدا مرا به سوی نتیجه ای عملی در مورد جسم هدایت نمود. نمی خواهم آنچه برایم آشکار شده را به دیگران تحمیل کنم اما در مورد این موضوع دعا و دقت […]