Posts tagged with ‘مشارکت با خداوند،روح،نفس’

1 Item

نان روزانه 5 جولای 2020،مشارکت با خداوند

by admin

مشارکت با خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم بیائید به برخی از عمل کرد های روح در زمانی که می خواهد با نفس و جسم ما ارتباط ایجاد کند نگاه کنیم. دیدیم که روح خدا آگاه است. نفس خود آگاه است و جسم جهان آگاه . بسیار مهم است که بفهمیم […]