Posts tagged with ‘ملاک خداوند،واژه دوست،نفر’

1 Item

نان روزانه 18 جون 2020،ملاک خداوند برای دوستی

by admin

ملاک خداوند برای دوستی من دوست مسیح هستم متأسفانه در دنیای امروز واژه دوست ارزش خود را از دست داده و دوستی تبدیل به مفهومی بی ارزش گشته است. اما می خواهم بدانید که ملاک خداوند برای دوستی تغییر نکرده است. برای خداوند دوستی بر اساس عهدی است که بین دو نفر بسته می شود. […]