Posts tagged with ‘پرستش والاترین عمل،یوحنا’

1 Item

نان روزانه 3 جون 2020،پرستش والاترین عمل

by admin

پرستش والاترین عمل عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم در یوحنا 4 : 23 – 24 عیسی می گوید که خود پدر به دنبال کسانی است که او را به روح و راستی پرستش کنند. پرستش یکی از عمل کرد های روح ماست. چه عملی باعث می گردد […]