Posts tagged with ‘پولس،کلیسای،ه خاطر محبت’

1 Item

نان روزانه 15 نوامبر 2020،شبیه شدن به عیسی

by admin

شبیه شدن به عیسی بیائید به مکان اقدس وارد شویم پولس به کلیسای افسس چنین می نویسد. ( به ما نیز چنین می نویسد ” اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود به ما حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده کرد. پس […]