Posts tagged with ‘پیوستن با خداوند، کتاب مقدس’

1 Item

نان روزانه 3 جولای 2020،پیوستن با خداوند

by admin

پیوستن با خداوند با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم اگر تا کنون هرگز از خواندن کتاب مقدس شوکه نشده اید شاید هرگز واقعاً آن را نخوانده باشید. زیرا کتاب مقدس گاهی چیز های به ما می گوید که ما را مبهوت می گرداند. به عنوان مثال اول قرنتیان 16:6را در نظر بگیرید […]