Posts tagged with ‘کار خداوند ،هیکل روح القدس’

1 Item

نان روزانه 4 مارس 2020،کار خداوند را به کمال برسانید

by admin

کار خداوند را به کمال برسانید بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است در این قسمت چند پیشنهاد به شما ارائه می کنیم که به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید از جسم خود به عنوان معبد روح خدا به درستی مراقبت […]