Posts tagged with ‘کاشتن بذر کوشایی’

1 Item

نان روزانه 20 اکتبر 2017،کاشتن بذر کوشایی

by admin

کاشتن بذر کوشایی بیائید کوشا باشیم کوشا بودن میوه ای است که باید کاشته شود.در اینجا به برخی آیات به طور خلاصه نگاه می کنیم تا بدانیم چگونه می توان بذر کوشایی را در زندگی خود بکاریم. در دوم تیمو تائوس 6:2 پولس می گوید : “آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد کشاورزی […]