Posts tagged with ‘کمک به برگزیدگان خداوند’

2 Items

نان روزانه 18 می 2020،کمک به برگزیدگان خداوند

by admin

کمک به برگزیدگان خداوند عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم من و همسرم یک بار درگیر کمک به دو زن یهودی شدیم که از اتحادیه جماهیر شوروی فرار کرده بودند. این دو زن به کمک و مساعدت ما احتیاج داشتند. ما برای کمک به آنها مشکلات و سختی […]

نان روزانه 18 می 2017،کمک به برگزیدگان خداوند

by admin

کمک به برگزیدگان خداوند عیسی شرم ما را متحمل شد تا بتوانیم در جلال او سهیم باشیم من و همسرم یک بار درگیر کمک به دو زن یهودی شدیم که از اتحادیه جماهیر شوروی فرار کرده بودند. این دو زن به کمک و مساعدت ما احتیاج داشتند. ما برای کمک به آنها مشکلات و سختی […]