تعریف لعنت چیست ؟ علائم وجود یک لعنت کدامند ؟ این ها موضوعاتی است که درک پرینس در این ویدئو به تشریح آن ها می پردازد