video

110 of 51 items

رهایی از لعنت – قسمت دوم

by admin

آیا ایمانداران از لعنت ها در امان هستند ؟ چگونه می توان از لعنت ها آزاد شد؟ این ها موضوعاتی است که درک پرینس در این ویدئوها به توضیح آن ها می پردازد

اصول آزاد سازی – قسمت دوم

by admin

  در ویدیوی شماره دو درک پرینس سعی می کند که به روش های اخراج ارواح ناپاک بپردازد . روش های کاربردی که می توان آن را در زندگی خود عملی کرد

اصول آزاد سازی – قسمت اول

by admin

  در این ویدئو درک پرینس سعی می کند تا به سئوالات اساسی در مورد روح های شریر پاسخ دهد سئوالاتی که شاید در ذهن همه ما وجود دارد

اصول آزاد سازی – قسمت اول

by admin

در این ویدئو درک پرینس سعی می کند تا به سئوالات اساسی در مورد روح های شریر پاسخ دهد سئوالاتی که شاید در ذهن همه ما وجود دارد

چگونه خون عیسی را در زندگی خود به کار گیریم

by admin

در این ویدیو درک پرینس به اهمیت و نقش خون مسیح در زندگی یک ایماندار می پردازد و در ادامه توضیح می دهد که چگونه می توان از این موهبت در زندگی شخصی خود بهره برد. شنیدن این تعلیم را یه شما پیشنهاد می کنیم