هدف روحانی
بیائید به سوی بلوغ پیش رویم
" پس بیائید تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده به سوی کمال پیش برویم و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ و ایمان به خدا و آموزش تعمید ها و دست گذاری و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیان ننهیم . " ( عبرانیان 6 : 1 – 2
ما می خواهیم که به سوی کمال پیش رویم. متاسفانه همانطور که پیشتر به این چیز اشاره کردم واژه کمال برای بسیاری از مسیحیان واژه ای ترسناک است. زیرا آن ها با تعالیمی شنیده اند که به آنها گفته کمال یعنی بی گناهی. و در بسیاری از موارد آنانی که ادعای کمال داشتند دقیقا بر خلاف واژه های خود عمل نموده اند و با اخلاق و زندگی خود آن را رد نمودند. این رفتار ریاکارانه مردم را از پیشروی به سوی کمال باز داشته است. می خواهم سه ترجمه مختلف از واژه کمال را برای تان بازگو کنم تا بتوانید بهتر این موضوع را درک کنید. این سه واژه عبارتند از بلوغ ، کامل شدن و محقق شدن. واژه یونانی که کمال ترجمه شده است از اسمی گرفته شده که به معنای پایان است. بنابراین به ما یک هدف و یک مقصد را نشان می دهد که باید به سوی آن حرکت کنیم. من فکر می کنم همه ما بر سر اینکه باید در زندگی روحانی خود هدفی روحانی داشته باشیم موافقیم. زمانی که با ایمان در راه عدالت قدم می گذاریم می توانیم این راه ادامه دهیم و هم می توانیم باز گردیم. خداوند هرگز نمی خواهد که کسی باز گردد بنابراین ما باید جزو کسانی باشیم که بسوی نجات کامل پیش می روند. ( عبرانیان 10 : 38 – 39 را مطالعه کنید.) دو عبارت وجود دارد یکی واقعیت و یکی ایده آل بودن. بالغ بودن یعنی دیدن ایده آل ها و زندگی با واقعیت ها. و شکست در این مسئله یعنی پذیرش واقعیت ها و رد کردن ایده آل ها. از سوی دیگر تنها ایده آل ها و رد نمودن واقعیت ها نشانه عدم بلوغ است. با دیدن ایده آل ها از واقعیت ها انتقاد نکنید و زمانی که واقعیت ها را دیدید ایده آل ها را رد نکنید. بلوغ یعنی زندگی با واقعیت ها اما تلاش برای دستیابی به ایده آل ها
خداوندا از تو متشکرم که مرا از به سوی پیش هدایت می کنی. اعلام می کنم که من جزو آن افرادی هستم که به سوی نجات کامل پیش می روند و هدف من بلوغ و کامل شدن است. من باید به سوی بلوغ پیش بروم .آمین